Νέες Εγκαταστάσεις

Ο Mηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου είναι ο πλέον τεχνολογικά
Εξελιγμένος , σχεδιασμένος από την εταιρεία με την μεγαλύτερη εμπειρία
στον χώρο – GEA NIRO HELLAS- και εγγυάται την απόλυτα
και αυτοματοποιημένη Λειτουργία με συστηματικό έλεγχο
σε κάθε φάση της  παραγωγής από το κεντρικό ηλεκτρικό σύστημα.

Στο εργοστάσιο εγκαταστάθηκε σε ένα από τα πιο σύγχρονα
συγκροτήματα παστερίωσης – τυποποίησης – ομογενοποιήσης
φρέσκου Γάλακτος που διασφαλίζειτην υγιεινή μεταχείριση
και την διατήρηση Των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος
χωρίς κινδύνους για το Καταναλωτικό κοινό.

Η συσκευασία τους φρέσκου γάλακτος με την Μέθοδο ¨gable top” είναι
προσαρμοσμένη στα Ευρωπαϊκά πρότυπα , όπως όλες οι μεγάλες
Ελληνικές Γαλακτοβιομηχανίες.

Η οικοδομική κατασκευή του εργοστασίου , η εργονομία των χώρων
και τα αυτόματα συστήματα χημικού καθαρισμού που διαθέτει
το Νέο Ροδογαλ διασφαλίζουν την υγιεινή παραγωγική διαδικασία
χωρίς κινδύνους.